Aanbieden en vertegenwoordigen;
Leiden tot en weergeven van
het karakter en de houding van Jezus Christus
 in de hele wereld.
Met behulp van de heilige Geest
Die God onze vader ons heeft gegeven.
In overeenstemming met Zijn woord
Mensen inspireren.
Van alle naties, rassen en klassen;
Met een nieuw lied voor De Heer

Presentá i Representá
Produsí i Reprodusí
Kristu Hesus Su Karakter i
Aktitut den henter mundu

Ku ayudo di
E Spiritu Santu
Ku Dios Tata a duna nos
Konforme Su Palabra
Inspirando hende di tur
Nashon, rasa i klase
Ku un Kantika
Nobo pa E Señor

Bijbelteksten mogelijk gemaakt door de Bijbelse Cultuur Stichting