SEÑOR, kambia nos suerte manera awa un desierto. Es ku sembra ku awa na wowo lo kosechá kantando. Bai e ta bai na yoramentu, kargando koto di simia, ma e ta bolbe, biniendo ku kanto, kargando bòshi di maishi. Un siman bendishona pabo y bo kas .

Salm 126:4-6
Bijbelteksten mogelijk gemaakt door de Bijbelse Cultuur Stichting