Visie

Aanbieden en vertegenwoordigen; Leiden tot en weergeven van het karakter en de houding van Jezus Christus  in de hele wereld. Met behulp van de heilige Geest Die God onze vader ons heeft gegeven. In overeenstemming met Zijn woord Mensen inspireren.

Missie

De verlorenen roepen tot een persoonlijk Geloof in Jezus Christus; Mensen begeleiden tot begrip van het plan en doel van God middels Bijbelstudie. Mensen leren hoe dichter bij God te komen en hoe Hem te behagen door gehoorzaamheid aan Zijn

Bijbelteksten mogelijk gemaakt door de Bijbelse Cultuur Stichting